You are currently viewing Nasze pszczoły w Szczecińskiej Filharmonii

Nasze pszczoły w Szczecińskiej Filharmonii

Wraz z naszymi pszczołami zagościliśmy w niebywałej przestrzeni Filharmonii Szczecińskiej, która na jeden dzień stała się ulem, a uczniowie podstawówek – pszczołami. To w ramach projektu edukacyjnego “UL. Ku Harmonii” którego byliśmy partnerem.

Ciszy w filharmonii poszukiwali we wtorek uczniowie kilku zachodniopomorskich szkół. To w ramach gry edukacyjnej zorganizowanej z okazji pierwszego dnia wiosny w gmachu Filharmonii Szczecińskiej. W rywalizacji wzięło udział blisko 150 uczniów. Do rozwiązania mieli 12 zadań związanych ze zmysłami. – Wszystkie zadania polegają na tym, aby używać wszystkich swoich zmysłów, żeby jak najwięcej zaobserwować – tłumaczyła Agata Kolasińska, kierownik Centrum Edukacji w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

– Przybiegaliśmy na daną stację, animatorzy tłumaczyli nam polecenia i mówili, ile mamy na nie czasu – opowiadają uczniowie. – Rozwiązywaliśmy zadania korzystając z naszych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu czy dotyku. Najtrudniejsze było rozpoznawanie kwiatów po zapachu. Gra odbyła się w ramach kampanii społecznej “Słyszę dobre dźwięki”, której celem jest zwiększenie świadomości związanej z pielęgnacją i ochroną słuchu.