Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://staropolskamiodziarnia.pl. Czytając czy przeglądając serwis internetowy http://staropolskamiodziarnia.pl. akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe

Korzystanie ze strony internetowej http://staropolskamiodziarnia.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dla wysłania formularza kontaktowego lub dokonania zakupu w sklepie internetowym konieczne jest podanie swoich danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony to imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu i/lub email. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dalsze czynności związane z zakupem produktów lub wysłaniem formularza kontaktowego.

Dane osobowe zebrane przez http://staropolskamiodziarnia.pl będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Gospodarstwo Pszczelarskie Staropolska Miodziarnia nie sprzedaje i nie udostępnia zabranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych http://staropolskamiodziarnia.pl

Pliki cookies

Strona http://staropolskamiodziarnia.pl generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Tobie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie Cię przez serwer. Cookies w żaden sposób nie wpływają na działanie twojego systemu a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.

Poczta

Korespondencja, którą możesz od nas otrzymać będzie związana wyłącznie z naszym gospodarstwem oraz produktami i w każdym momencie będziesz mógł z niej zrezygnować. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem: zgy.malgorzata@gmail.com