Gospodarstwo Pasieczne „Staropolska Miodziarnia” doskonali i rozwija hodowlę matek rasy kraińskiej linii Hinderhofer (Niemcy)

Spośród wielu testowanych przez nas matek reprodukcyjnych linia Hinderhofer osiągnęła w naszych lokalnych warunkach najlepsze rezultaty hodowlane oraz produkcyjne. Parametry na które szczególnie zwracamy uwagę to: łagodność oraz miododajność. Nie bez znaczenia pozostają dla nas inne cechy tych linii związane m.in. z niską skłonnością do rojliwości, wczesnego rozwoju wiosennego, dynamiką rozwoju rodzin oraz ich zimotrwałością. Z racji usytuowania naszej pasieki w bezpośredniej bliskości domu i zabudowań mieszkalnych (odległość kilkanaście metrów) oraz korzystania przez nasze pszczoły głównie z pożytków prowadzonych w konwencji upraw ekologicznych oraz naturalnych pożytków dzikich łąk i lasów wokół pasieki takie cechy jak łagodność i miododajność pszczół stały się dla nas kluczowe i szczególnie istotne.

Co roku uzupełniamy materiał genetyczny matek reprodukcyjnych przynajmniej o kilka sztuk i oprócz weryfikacji jakości matek przeprowadzanych w pasiekach macierzystych hodowców, przeprowadzamy własną weryfikację jakości matek pod względem pożądanych przez nas cech i kierujemy do sprzedaży materiał hodowlany pozyskany jedynie z najlepiej rokujących egzemplarzy dopiero w drugim roku ich obserwacji.

HINDERHOFER 

Pszczoły tej linii są łagodne i umożliwiają przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia. Odznaczają się wysoką, ponadprzeciętną produkcją miodu. Miód sklepią na sucho. Osiągają dynamiczny rozwój już na początku sezonu przez co bardzo dobrze wykorzystują wczesne pożytki wiosenne nektarowe oraz pyłkowe. Są wybitnie nierojliwe jednak w razie szczególnie niesprzyjających warunków pogodowych, nastrój rojowy można łatwo załagodzić poprzez poszerzenie gniazda węzą. Przy obfitych pożytkach ograniczają matkę w czerwieniu a przy słabszych pożytkach oszczędnie gospodarują zapasami. W sezonie zbierają dużo pyłku, który gromadzą wokół czerwiu. Kitują gniazdo propolisem więc możemy liczyć na jedno lub dwukrotne zbiory propolisu w ciągu jednego sezonu co dodatkowo zwiększa ekonomiczność pasieki. Bardzo dobrze zimują.

Matki reprodukcyjne rasy kraińskiej linii Hinderhofer pochodzą z niemieckiej pasieki hodowlanej prowadzonej przez Pana Georga Matloka a ich najlepsze cechy genetyczne są selekcjonowane i doskonalone przez niemieckich pszczelarzy od ponad 60 lat.